HOME 2018-06-18T02:53:37+00:00

เกี่ยวกับสต๊าฟเฟอร์ส

ยินดีต้อนรับสู่สต๊าฟเฟอร์ส

สต๊าฟเฟอร์สเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจจัดหางานและบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกันของลูกค้า จากความเชี่ยวชาญในการให้บริการกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าลักชัวรี กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค กลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคาร และกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ ปัจจุบัน สต๊าฟเฟอร์สได้ขยายบริการอย่างครบวงจรสู่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั้งจาก ยุโรป อเมริกา เอเชีย และไทย ให้เป็นพันธมิตรคู่คิดทางธุรกิจ

กว่า 28 ปี ในการดำเนินธุรกิจจัดหางานและบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้สต๊าฟเฟอร์สมีประสบการณ์ ความชำนาญการอย่างมืออาชีพ และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถสรรหาบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพให้แก่บริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยการบริการที่เป็นเลิศและเข้าใจความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความแตกต่างในแต่ละธุรกิจ

0
ฐานข้อมูลผู้สมัครงาน
0
บริษัทต่างชาติและภายในประเทศ
0
พนักงาน
0
ปีในการดำเนินธุรกิจ

บริการของเรา

จัดหางาน (Recruitment Service & Temporary Staffing Service)

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพและความรู้ความเข้าใจประเภทธุรกิจที่หลากหลายของลูกค้า สต๊าฟเฟอร์ส มีความเชี่ยวชาญในเฟ้นหา คัดเลือก และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะวงการธุรกิจค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่ ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และธุรกิจการเงินและธนาคาร

ปัจจุบัน เรามีฐานข้อมูลผู้สมัครงานที่มีความรู้ ความสามารถ กว่า 10,000 ราย ด้วยระบบการสมัครงานที่ทันสมัย การคัดสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และรู้จักผู้สมัครงานอย่างลึกซึ้ง  ทำให้สต๊าฟเฟอร์สมีเครือข่ายบุคลากรในแวดวงธุรกิจที่มีคุณภาพมากมาย ในทุกระดับและตำแหน่งงาน ตามแต่ประเภทงานและธุรกิจ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ  โดยให้บริการสรรหาบุคลากรทั้งแบบพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว

พนักงานตามวาระสัญญา (Outsource Service)

สำหรับธุรกิจที่ต้องการจ้างพนักงานเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง สต๊าฟเฟอร์ส สามารถสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้า และพร้อมทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ในแต่ละประเภทธุรกิจ หรือสามารถโอนย้ายพนักงานเข้ามาที่ สต๊าฟเฟอร์ส เพื่อเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวตามวาระสัญญาของลูกค้า เป็นการลดภาระในการบริหารและค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำเป็น สต๊าฟเฟอร์ส จึงเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยการบริการจัดจ้างพนักงานอย่างครบวงจร ในรูปแบบของพนักงานตามวาระสัญญา เพื่อจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแทนผู้ประกอบการ ช่วยลดขั้นตอนที่ลูกค้าต้องมาดำเนินการจัดการเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาพนักงานไปสู่งานเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมาย  โดยสต๊าฟเฟอร์สจะเป็นผู้จัดจ้างพนักงาน ครอบคลุมถึงการดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน, การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน, รวมถึงการทำเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน ดำเนินการแทนลูกค้าทุกขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลอย่างครบวงจร

การจัดทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll Service)

สต๊าฟเฟอร์สให้บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน รวมถึง จัดทำประกันสังคม ภาษีเงินได้และสวัสดิการต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ตามที่ลูกค้าต้องการ เราสามารถจัดการให้ลูกค้าได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจัดทำเงินเดือนที่ทันสมัยและมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าตามมาตรฐานสากล เรากล้ารับประกันความถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง และรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าคล่องตัว ลดงานด้านเอกสารและธุรการ สามารถใช้เวลาไปกับการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Consulting Service)

สต๊าฟเฟอร์สให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห์และออกแบบผังองค์กร การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ การออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางกลยุทธ์เรื่องการสรรหาบุคคลากรและฝึกอบรมพนักงาน และการวางระบบปฏิบัติการทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ บริษัทที่กำลังปฏิรูปองค์กร หรือบริษัทที่ไม่มีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเราจะเข้าไปดำเนินการกำหนดนโยบาย วางระบบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ และให้คำปรึกษาอื่นๆ ตามแต่ลูกค้าต้องการ

ตรวจสอบประวัติ (Reference Check Service)

บริษัทที่ต้องการตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนเข้ารับทำงาน หรือ ระหว่างช่วงทดลองงาน ทางเรามีบริการตรวจสอบประวัติพนักงาน อาทิ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติการเงิน เครดิตบูโร เอกสารสำคัญประจำตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน เป็นต้น สต๊าฟเฟอร์สให้บริการตรวจสอบประวัติพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าพนักงานที่สรรหามานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน โปร่งใส และไว้วางใจได้

จัดหางาน ณ สถานที่ (On-site Recruitment Service)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สต๊าฟเฟอร์สเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้บริการจัดหางาน ณ สถานที่ภายในบริษัทลูกค้า ในประเทศไทย โดยบริการสรรหาบุคลากร ณ สถานที่ของลูกค้า ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านสรรหาบุคลากรของเราไปประจำการ เพื่อทำหน้าที่ สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตำแหน่งงานและจำนวนตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการว่าจ้างเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา และสามารถจัดหาบุคลากรจำนวนมาก ได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการของธุรกิจ

สมัครงาน

ทำไมจึงต้องเป็นสต๊าฟเฟอร์ส

1. ค้นหารวดเร็วบนฐานข้อมูลผู้สมัครกว่า 10,000 รายชื่อ
ด้วยระบบสมัครงานที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลที่อัพเดทตลอดเวลา ช่วยให้เราหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของคู่ค้าได้อย่ารวดเร็ว

2. จากประสบการณ์บริการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกลักชัวรีกว่า 28 ปี
สร้างความเข้าใจในรายละเอียดของงานและการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม ในตำแหน่งงานที่ต้องการรายละเอียดและความเข้าใจสูง ทำให้เราแม่นยำในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ

3. เครือข่ายงานและบุคลากรที่เข้มแข็งทั้งในฝั่งยุโรปและเอเชีย
จากประสบการณ์ยาวนานในกลุ่มธุรกิจฝั่งยุโรป และพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่เข้มแข็ง นิกเก้น โทเทิล ซอร์สซิ่ง อิงค์ สร้างความสามารถในการรองรับงานระดับภูมิภาคและโกลบอล

4. ชำนาญงานทั้งทางกว้างและทางลึก
ด้วยเครือข่ายงานที่กว้างขวางและความสัมพันธ์ที่ที่ลึกซึ้ง เราพร้อมบริการและเป็นคู่คิดทางธุรกิจช่วยแก้ปัญหาเพื่อความเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าทั้งสโคปงานที่ต้องการเน็ทเวิร์คขนาดใหญ่ และรายละเอียดเชิงลึก

DROP RESUME

TESTIMONIAL

GENEVIEVE SIRIWAN FINET
Former HR Manager – International Luxury Fashion Company

ความรวดเร็วในการทำงานและตอบกลับแสดงถึงความใส่ใจการให้บริการ นอกจากนั้นคุณภาพของแคนดิเดท ที่ถูกคัดกรองก่อนส่งมาทำให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจของเรา ทีมงานที่พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือดูแลมีความเป็น business partner มากกว่าบริษัทจัดหางาน

RAPEEPORN KLAWTANONK
Senior Vice President, Human Resources – Foreign Bank

ตลอดเวลาหลายปีที่ได้ทำงานร่วมกับสต๊าฟเฟอร์ส การให้บริการ คุณภาพของผู้สมัครงาน และการทำงานแบบเชิงรุก อยู่ในระดับดีเยี่ยม รวมถึงทีมงานที่ปรึกษาของสต๊าฟเฟอร์ส ที่มีความซื่อสัตย์และความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะแนะนำผู้สมัครงานที่คุณสมบัติตรงกับความต้องการเท่านั้น ผมจึงไม่ลังเลเลยที่จะแนะนำสต๊าฟเฟอร์สต่อไป จากบริการที่ยอดเยี่ยมของสต๊าฟเฟอร์ส